Till förstasidan
Om Saabforum...
 
 
« Avsluta
| Textvy | Rubrikvy | Nytt meddelande | Sök | Hjälp |

Forum, hjälp

Saabforum är öppet för alla som vill diskutera Saab-relaterade frågor. För allas trevnad bör följande förhållningsregler beaktas:
  • Inga personangrepp eller påhopp tolereras.
  • Skriv under dina meddelanden med ditt namn eller alias.
  • Använd inte ett namn/alias som du vet att någon annan på forumet redan använder.
  • Håll dig till samma namn/alias i alla dina meddelanden.
  • SKRIV INTE DITT INLÄGG MED ENBART VERSALER, detta är det samma som att SKRIKA. Dessutom blir ditt inlägg jobbigt att läsa.
Saabforum förbehåller sig rätten att radera inlägg i forumet.

Meny
Överst hittar du forumets meny. Här kan du välja vilken i vilken vy du vill se forumets meddelanden, välja att skriva ett nytt meddelande eller att titta på denna hjälpfil.

Vyer
Du kan välja vilken vy du vill läsa forumets meddelanden i - textvyn eller rubrikvyn. När öppnar forumet presenteras automatiskt den vy du valde vid ditt senaste besök.

Antal visade meddelanden
De antal meddelanden du kan bläddra dig igenom i varje vy begränsas till ett förutbestämt maxantal av systemadministratören, detta för att minska belastningen på systemet. För att läsa övriga meddelanden använder du dig av sökfunktionen.

Textvy
I textvyn ser du alla meddelanden i kronologisk ordning. Om du har besökt forumet tidigare från din dator så kommer bara de sedan ditt senaste besök nytillkomna meddelandena att visas. För att se alla meddelanden väljer du textvy igen i menyn. Meddelandena grupperas om 10 per sida. Högst upp och längst ner på varje sida finns länkar till övriga sidor.

Längs ner i varje meddelande finns länkar för att besvara ett meddelande, eller visa hela meddelandets tråd.

Rubrikvy
I rubrikvyn visas varje påbörjad tråd i omvänd kronologisk ordning m.a.p. det senaste tillkommna meddelandet i varje tråd. Endast rubriken på trådens första meddelande visas. För att läsa en tråds meddelanden klickar du på önskad rubrik, och samtliga meddelanden i tråden visas i ett nytt fönster sorterade efter datum. Om en tråd innehåller många meddelanden så delas tråden upp i delsidor för att underlätta läsningen.

Nytt meddelande
Här ges du möjlighet att starta en ny meddelandetråd. Ditt namn och din epostadress sparas i din dator, och fylls automatiskt i nästa gång du vill skriva ett meddelande.

Du presenteras en bild med ett antal förvrängda siffor i, en verifieringskod. Denna kod ska du mata in i textfältet intill. Syftet med detta är att försvåra för automatiska spam-program att posta skräp i forumet.

Sök
Här kan du söka ut en delmängd av meddelandena i forumet. Om du inte väljer att ange tidsbegränsningar kommer alla existerande meddelanden att sökas igenom efter den angivna textsträngen. Textsträngen du anger kommer att omges av så kallade wildcards. Du kan även infoga wildcards i din textsträng själv mha procenttecknet (%).

De utsökta meddelandena kan läsas i valfri vy.